بهره‌وری بانک ملی روزانه منفی 635 هزار تومان

به گزارش پایگاه خبری راز پول؛ آخرین محاسبات صورت گرفته از عملکرد مالی بانک ملی این سوال را مطرح می کند که آیا نزدیک شدن به قوانین بانکی دنیا عامل منفی بودن بهره وری بانک ملی بوده است ؟

لازم به اشاره است که در این پژوهش تعداد روزهای سال بر اساس آخرین گزارش مالی بانک با کسر روزهای تعطیل  288 روز در نظر گرفته شده است.

تعداد شاغلین بانک ملی در سال 1397 به 32هزارو 470 نفر رسیده است و تعداد شعب داخلی و خارجی 3هرازو 67 واحد گزارش شده است.

آمارهای رسمی گزارش کرده است که زیان خالص این بانک در سال مورد گزارش حدود 6 هزار میلیارد تومان بود. همچنین هزینه های اداری و عمومی بانک ملی به بیش از 8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از مواردی که سبب شد زیان خالص بانک به رقم مورد اشاره برسد موضوع مطالبات مشکوک الوصول است که در سال 1397 به شکل قابل تاملی افزایش یافته است.

براساس مطالعات موجود مطالبات مشکوک الوصول بانک ملی در این سال با بیش از 82درصد افزایش به رقم یک هزارو 620 میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که سود مبادلات و معاملات ارزی نقش قابل تاملی در این میان بازی کرده است که البته این سود ناشی از نوسانات قیمت بوده است.