دستورالعمل پرداخت بیمه بیکاری به علت کرونا

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دستورالعمل بیمه بیکاری به علت شیوع کرونا را تدوین کردند.

 


به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در این دستورالعمل آمده است: با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در کشور و اقدامات مؤثری که این وزارتخانه به‌منظور ارائه خدمات شایسته‌تر به جامعه هدف در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ازجمله طراحی سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و کاریابی‌های غیردولتی و همچنین حذف مراحل حضوروغیاب مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت‌ماه به عمل‌آورده است.

بر اساس این دستورالعمل ضروری است ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها پس از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از سامانه فوق‌الذکر که حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه در سامانه مربوطه ثبت‌نام و تقاضا نموده یا می‌نمایند، نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمینه‌های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت 1399 ، نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تأمین‌اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری ماه‌های مذکور اقدام نمایند، بدیهی است استمرار پرداخت مقرری بیمه بیکاری پس از پایان ۳ ماه مذکور (اسفند- فروردین و اردیبهشت) مستلزم رسیدگی حضوری و طرح پرونده در کمیته‌های مربوطه خواهد بود. شعب تأمین‌اجتماعی موظف‌اند در چارچوب قوانین مربوطه و در اسرع وقت، نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری برای افراد مشمول برای مدت‌زمان مقرر در این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات فوق‌الذکر و متقاضی اعلام نمایند.